لینک مستقیم(پاورپوینت درس هفدهم فارسی نهم )

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .پاورپوینت درس هفدهم فارسی نهم . را مشاهده می نمایید./پاورپوینت,درس هفدهم , فارسی نهم, /پاورپوینت درس هفدهم فارسی نهم |1813500|lie1813500|

به عنوان نمونه, آنجا که شازده کوچولو باروباه و کارفرما صحبت می کند, لازم است لحن گفت و گو استفاده شود؛ به گونه ای که داستان, شنونده را تحت تاثیر قرار دهد و در او کشش و انتظار ایجاد کند.

همچنین با درنگ های مناسب در خوانش متن, تحت تاثیر فضای داستان قرار گیرد.

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است